Přidat proměnnou do aplikace

Projekt

Základní údaje

Konfigurační soubor

Typ:
Required:
Displayed:
Displayed_prev:
Displayed_update:
Multiple: