Homepeage generujícího systému

O projektu

  • Kategorie: Diplomová práce, Vlastní projekt
  • Klient: FIT VUT
  • Realizace: 2017
  • URL adresa: https://kovariktomas.cz/generator
  • Technologie: PHP, MySQL, DrawIo, Bootstrap

Generátor informačních systémů z doménových modelů

Systém umožňuje na základě vytvořeného doménového modelu (je možné využít grafický model databáze společně s use case diagramem nebo diaagram tříd) vygenerování celé administrace, kdy třídy jsou vytvořeny na míru databázovému modelu.

Systém disponuje možností regenerování v pípadě, že dojde ke změně databáze.

Součástí je možnost statického a dynamického generování templatů.

V případě ztráty modelů (případně jejich neexistenci) je možné využít inverzní generování, které z adresářové struktury a obsažených souborů umí vytvořit diagram databáze, který je poté moné použít opět pro generování standardním způsobem.

Prvotní verze generujícího systému byla vygenerována generátorem.