Detail přehledu sekcí na webu testovacioblasti.autonomne.cz
Detail sekce na webu testovacioblasti.autonomne.cz - přehled videa, bodových a úsekových událostí, pokrytí mobilním signálem
Detail sekce na webu testovacioblasti.autonomne.cz - osa událostí s detaily bodových a úsekových událostí
Detail sekce na webu testovacioblasti.autonomne.cz - průběh nadmořkých výšek

O projektu

Web testovacioblasti.autonomne.cz

Cílem projektu bylo vytvoření podkladů pro testování autonomních vozidel. Systém obsahuje bodové (SDZ, ...) a úsekové (VDZ, svodidla, šířky komunikace, ...) události, dle kterých je možné fitrovat a najít tak vhodné úseky pro testování konkrétního parametru (případně kombinace parametrů) autonomního vozidla.

Převzetí rozběhlého projektu, jeho stabilizace, optimalizace a odladění - filtrace a validace dat

Vytvoření nového frontedu pro prezentaci dat a jejich možnou kontrolu

Import nových sekcí do systému, reimport nefunkčních sekcí, vyřešení všech problémů vzniklých při měření v terénu (tunely, nedostupnost signálu GPS, nepřesnost měření při vyšší rychlosti měřícího vozidla, ...) - vznik cca 50 optimalizačních, filtračních a konverzních scriptů