Celkový pohled na měrící kolo
Detail senzoru měřícího vzdálenost
Detail montáže senzoru na měřícím kole
Příklad webové aplikace s detailem jedné jízdy

O projektu

  • Kategorie: Hardware & Software
  • Klient: Centrum dopravního výzkumu
  • Realizace: 2022 - 2023
  • Technologie: PHP, MySQL, JavaScript, BOotstrap, Python & Raspberry pi & výroba a montáž měřícího zařízení

Měřící kolo pro měření odstupů předjíždějících vozidel

V návaznosti na nově schválenou legislativu jsme se rozhodli vymyslet a sestrojit měřící kolo, které by zaznamenávalo vzdálenosti vozidel, které objíždějí toto měčící vozidlo.

Systém disponuje třemi senzory: dva směřují do středu vozovky a jsou umístěné tak, aby z nich mohla být vypočítána rychlost objíždějícího vozidla (v souvislosti s tím měříme i rychlost měřícího vozidla za pomoci GPS) a zaznamenána vzdálenost. Třetí senzor směřuje vpravo, ve směru jízdy a umožňuje měřit vzdálenost měřícího vozidla od překážky vpravo, pokud je přítomna. Měřící vozidlo disponuje též možností pro řidiče, aby manuálně zadával průjezdy vozidel (tlačítko na řídítkách). Všechny části jsou propojeny v centrální jednotce, která umožňujě automatický upload dat na server, případně stažení dat pomocí mobilního zařízení.

Data mohou být vizualizována a vyhodnocována v jednoduché webové aplikaci, která je součástí celého projektu.