Aplikace pro sběr Nepřímých ukazatelů bezpečnosti v terénu
Mapa s výsledky měření
Detail konkrétního měření NUB
Příklad vyhodnocení měření

O projektu

Web pro sběr Nepřímých ukazatelů bezpečnosti

Cílem dlouhodobého projektu byla digitalizace celého proceu sběru NUB od sběru v terénu po vyhodnocení pro Ministerstvo dopravy. Sběr NUB zahrnuje nyní 11 typů měření v terénu pomocí PWA aplikace, nahrávání a automatizovanou konverzi dat z radarů na serveru, automatickou kalibraci radarových dat s minimální odchylkou, vyhodnocení naměřených dat a také jejich prezentaci.

PWA aplikace cílí na jednoduchou obsluhu, proto je i její design velmi jednoduchý. Přímo vybízí k naučení se rozložení a automatickému sběru bez nutnotsti sledování aplikace. Zároveň je kladen důraz na minimalizaci spotřby energie. Data jsou synchronizována až při dostupnosti serveru.

Serverová aplikace umožňuje správu účtů sčítačů, přidělování oprávnění ke sčítacím lokalitám a jejich tvorbu. Každý sčítač může vidět svá naměřená data a ta také potvrdit. Je možné sledovat průběžně počty nasčítaných hodnot a další potřebné metriky. Aplikace umožňuje vytvářet konfigurovatelné výstupy a poskytuje tak běžným uživatelům možnosti při vytváření komplexních analýz nahraných dat.

Web disponuje exporty excelů s daty, mapami, tabulkami, plakáty, možnostmi exportovat surová nebo agregovaná data, případně i celé datasety, např. pro testování.

Web je nyní využíván v 7 zemích v rámci Evropy.