Generující systém

Generující systém je soubor průvodců generováním z diplomové práce Generování informačních systémů z doménových modelů, kterou vypracoval Tomáš Kovařík v roce 2017/2018. Nyní se nacházíte na úvodní stránce generujícího systému, která je rozcestím pro čtyři části generování přístupné níže.

Generování nového systému

Generování nového systému je část generujícího systému, ve které je možné vytvořit nebo nahrát nový model pro vygenerování aplikace, případně použít již uložený model pro generování aplikace

Začít generovat nový systém »

Úprava vygenerovaného systému

Úprava vygenerovaného systému je určena pro úpravu již uloženého systému v generujícím systému

Upravit vygenerovaný systém »


Inverzní generování

Inverzní generování je způsob, pomocí kterého je možné z vygenerované aplikace získat model aplikace

Vytvořit model z aplikace »

Přidání proměnné do aplikace

Přidání proměnné do aplikace přidává jeden sloupec do databáze a upravuje všechny modely, pohledy kontrolery a konfigurační soubory tak, aby odpovídaly nově přidanému sloupci v databázi. Nedochází zde k úpravě modelu ani ke ztrátě vložených dat

Přidat proměnnou »