Inverzní generování

Inverzní generování je určeno pro generování modelů z vygenerovaných souborů. K dispozici jsou dvě varianty, které jsou popsané níže.

Invezní generování z konfiguračních souborů

Inverzní generování z konfiguračních souborů využívá pro generování modelů konfigurační soubory, které vznikly při generování nového projektu. Na základě informací z těchto souborů jsou vytvořeny diagramy databáze a tříd.

Generovat modely z konfiguračních souborů »

Inverzní generování z aplikace

Inverzní generování z aplikace využívá zdrojové modely návrhového vzoru MVC pro generování diagramů databáze a tříd.

Generovat modely z aplikace »